Kommissionens forordning (EØF) nr. 2023/91 af 11. juli 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1641/91 om fastsættelse af monetære udligningsbeløb for landbrugssektoren samt af visse koefficienter for anvendelse heraf