Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 3. března 2021.