Определение на Съда (седми състав) от 3 март 2021 г.