Kirjallinen kysymys E-004553/11 Marietje Schaake (ALDE) komissiolle. Kehotus luoda EU:lle vahva ja yhtenäinen kanta YK:n ihmisoikeusneuvoston Syyrian arabitasavallan tilannetta koskevaa erityisistuntoa varten