Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fil-15 ta' Settembru 2016 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)) [Emenda 1, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor]