MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MIKRO- OCH NANOELEKTRONISKA KOMPONENTER OCH SYSTEM