KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI STRATEĠIJA EWROPEA GĦALL-KOMPONENTI U S-SISTEMI MIKRO U NANOELETTRONIĊI