Zaak C-615/16: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 21 november 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Giovanna Judith Kerr / Fazenda Pública [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 15, lid 2, en artikel 135, lid 1, onder f) — Gebruiksrechten voor onroerende goederen — Vrijstellingen — Werkingssfeer — Begrip „bemiddeling”]