Predmet C-615/16: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 21. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Giovanna Judith Kerr protiv Fazenda Pública (Zahtjev za prethodnu odluku — Oporezivanje — Porez na dodanu vrijednost (PDV) — Direktiva 2006/112/EZ — Članak 15. stavak 2. i članak 135. stavak 1. točka (f) — Pravo uporabe nekretnina — Oslobođenja — Područje primjene — Pojam „ugovaranje”)