Sag C-615/16: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 21. november 2017 — Giovanna Judith Kerr mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 15, stk. 2, og artikel 135, stk. 1, litra f) — brugsrettigheder til fast ejendom — fritagelser — anvendelsesområde — begrebet »formidling«)