SKRIFTLIG FRÅGA P-1595/03 från Helena Torres Marques (PSE) till kommissionen. Gränsöverskridande betalningar i euro.