SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1595/03 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Grensoverschrijdende betalingen in euro's.