Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/1164 în ceea ce privește tratamentul neuniform al elementelor hibride care implică țări terțe (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))