Ilmoitus tietyille henkilöille, joihin sovelletaan Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2015/1763 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/1755 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 314/04