Tarybos reglamentas (ES) 2021/406 2021 m. kovo 5 d. kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2021/91 ir (ES) 2021/92, kiek tai susiję su tam tikromis laikinomis 2021 m. Žvejybos Sąjungos vandenyse ir Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse galimybėmis