Zaak C-296/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 april 2019 door Etnia Dreams, S.L. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 13 februari 2019 in zaak T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)