Lieta C-296/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 10. aprīlī Etnia Dreams, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 13. februāra spriedumu lietā T-823/17 Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (“Etnik”)