Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6097 – Caterpillar/Bucyrus) Tekst mający znaczenie dla EOG