Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2254 af 29. december 2020 om udfærdigelsen af udtalelser om oprindelse på grundlag af leverandørerklæringer med henblik på præferenceeksport til Det Forenede Kongerige i en overgangsperiode