Zadeva T-270/10: Tožba, vložena 8. junija 2010 – Concernia Kara proti UUNT – Dima (KARRA)