Osnutek – Sklep št. …/… Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, ustanovljenega s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropskimi skupnostmi in njihovimi članicami na eni strani ter Republiko Hrvaško na drugi strani z dne … v zvezi z določbami za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ki jih vsebuje Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum