Projektas – Stabilizacijos ir asociacijos tarybos įsteigtos Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimu Sprendimas Nr. …/…. … m. …, d. dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarime nustatytų socialinės apsaugos sistemų koordinavimo nuostatų