Eelnõu – Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga loodud Stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu otsus nr …/…, …, stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus sisalduvate sotsiaalkindlustussüsteeme koordineerivate sätete kohta