SPØRGSMÅL nr. 33 (H-0861/96) af Maj THEORIN til Kommissionen. Tyrkiet