Zaak C-534/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 26 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slowakije) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o. [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Inschrijving in het register van btw-plichtigen — Nationale wettelijke regeling die het stellen van een zekerheid verlangt — Fraudebestrijding — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Vrijheid van ondernemerschap — Discriminatieverbod — Ne-bis-in-idembeginsel — Verbod van terugwerkende kracht]