Besluit van de raad van bestuur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 van 28 april 2020 tot vaststelling van interne voorschriften betreffende de beperking van bepaalde rechten van betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van het functioneren van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2