Sprawa T-452/07: Postanowienie Sądu z dnia 18 czerwca 2010 r. — Ecolean Research & Development przeciwko OHIM (CAPS)