Written question E‑7376/10 Marc Tarabella (S&D) lill‑Kummissjoni. Id‑diskors tas‑Sur Barroso dwar il‑qagħda tal‑Unjoni Ewropea