Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 322/01