Komisijas Regula (EK) Nr. 465/2004 (2004. gada 12. marts), ar kuru papildina Regulas (EK) Nr. 2400/96 pielikumu par dažu nosaukumu iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā” (Carciofo di Paestum un Farina di Neccio della Garfagnana)