RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU referitor la progresele înregistrate în materie de competitivitate în domeniul energiei curate