Kawżi Magħquda C-763/19 sa C-765/19: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Mejju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Sąd Apelacyjny w Krakowie – il-Polonja) – S.P. et, fil-preżenza ta’: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19) vs Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, fil-preżenza ta’: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. u I.Ś. (C-765/19) vs R.B.P. Spółka Akcyjna, fil-preżenza ta’: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich,