Sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott, predstavljeni 12. maja 2016.$