Návrhy prednesené 12. mája 2016 – generálna advokátka J. Kokott.$