Concluziile avocatului general J. Kokott prezentate la 12 mai 2016.$