Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2208 van de Commissie van 22 december 2020 tot indeling van het Verenigd Koninkrijk als derde land waaruit de invoer van zendingen hooi en stro in de Unie is toegestaan (Voor de EER relevante tekst)