Věc T-343/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. března 2020 – Conlance v. EUIPO – LG Electronics (SONANCE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SONANCE – Starší národní slovní ochranná známka conlance – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)