Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 1 juli 2019 houdende vaststelling van de procedures voor de uitvoering van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen