Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/466 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (Dz.U. L 85 z 1.4.2016)