Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 70/97, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, Bosnian ja Hertsegovinan sekä Kroatian tasavalloista ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tuotteiden sekä Slovenian tasavallasta peräisin olevien viinien tuontiin yhteisössä sovellettavista menettelyistä (EYVL L 16, 18.1.1997)