VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING VAN DE RAAD TOT VASTELLING VAN BIJZONDERE MAATREGELEN BETREFFENDE DE BEEINDIGING VAN DE DIENST VAN AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN