Mål T-18/17: Talan väckt den 13 januari 2017 – Republiken Tjeckien mot kommissionen