Lieta T-18/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. janvārī – Čehijas Republika/Komisija