Sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja *** Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2010 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))