Overeenkomst EU/Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven *** Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 december 2010 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))