Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)