Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)