Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)