Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Spraw M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)