Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)